Wynagrodzenie

radca prawny Krosno

1 Wynagrodzenie ryczałtowe

Ta forma rozliczeń jest stosowana najczęściej i obejmuje jednorazową opłatę za wykonanie zleconej usługi (np. za prowadzenie sprawy sądowej w danej instancji, za przygotowanie pisma, sporządzenie projektu umowy itp.). Zawierana umowa określa z góry zakres czynności kancelarii objętych wynagrodzeniem ryczałtowym. Wysokość wynagrodzenia jest niezależna od czasu trwania zlecenia a zależy jedynie od nakładu pracy w konkretnej sprawie.

Ta forma wynagrodzenia skierowana jest także do Klientów biznesowych. W ramach miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego Klient otrzymuje stałą kompleksową pomoc prawną w wybranym przez siebie zakresie, który to zakres kształtowany jest w oparciu o ofertę kancelarii i potrzeby Klienta.

 

2 Wynagrodzenie godzinowe

Podstawą określenia wynagrodzenia jest czas poświęcony na pracę dla danego Klienta. Ta forma rozliczeń jest najkorzystniejsza dla podmiotów (najczęściej firm), które potrzebują stałej pomocy prawnej w nieokreślonym wymiarze. Wynagrodzenie zależne jest od ilości godzin poświęconych na pracę kancelarii w przyjętym cyklu rozliczeniowym. Na koniec każdego okresu rozliczeniowego Klient otrzymuje szczegółowy wykaz czynności wykonanych na jego rzecz, co pozwala mu zorientować się w ilości wykonanych dla niego usług.

W przypadku stałej obsługi prawnej przedsiębiorców często wynagrodzenie godzinowe jest łączone z wynagrodzeniem ryczałtowym. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Klient ma zapewnioną określoną ilość godzin obsługi prawnej miesięcznie, zaś po przekroczeniu limitu, dodatkowe godziny zostają rozliczone według ustalonej stawki godzinowej.

 

3 Wynagrodzenie za sukces

Ta forma wynagrodzenia stosowana jest łącznie z wynagrodzeniem ryczałtowym, które jest odpowiednio niższe. Dodatkowe wynagrodzenie kancelarii (określone np. procentowo) jest zależne od wygranej w konkretnej sprawie (np. procent od zasądzonej przez sąd na rzecz klienta kwoty). Tego typu wynagrodzenie kancelaria proponuje szczególnie w sprawach odszkodowawczych oraz przy windykacji.

 

4 Porada prawna

Koszt udzielenia standardowej porady prawnej jest zwykle ustalany ryczałtowo z góry w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego. Najniższy koszt porady prawnej wynosi 50 zł. W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy przed sądem porada prawna udzielana jest za darmo.